JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

คณาจารย์

คณาจารย์

คณาจารย์โรงเรียนอุดรรักษ์การบริบาลทุกท่านล้วนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อาจารย์พยาบาล และนักวิชาการที่มีความรู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็ม ที่และนำไปใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

พว.รพีพัฒน์ รักกุศล (อ.พลัส)
อาจารย์พิเศษภาควิชาการดูแลผู้สูงอายุ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การส่งต่อผู้ป่วย และการปฏิบัติงานบนรถ Ambulance โรงเรียนอุดรรักษ์การบริบาล
“ทุกการเจ็บป่วยล้วนต้องการการดูแล และเราขออาสาเป็นจุดเริ่มต้น ในการเรียนรู้การบริบาลและการพยาบาลให้กับคุณ”
พว.นิรมล รวมสุข (อ.ทิพย์)
อาจารย์พิเศษภาควิชาการดูแลทั่วไปและการดูแลเด็ก กฎหมายทั่วไป กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โรงเรียนอุดรรักษ์การบริบาล
“การบริบาลเป็นศิลปะของการปฏิบัติ โดยมีความเข้าใจ เห็นใจ และสัมพันธ์อันดีต่อผู้ป่วย เราจึงจะสอนคุณให้รู้จักทั้งศาสตร์และศิลป์ของการบริบาลด้วยความเอื้ออาทร และหลักจริยธรรมอันดีงาม”
พว.ปัทมนิภา ยาวิชัย (อ.จ๋า)
อาจารย์พิเศษภาควิชาการดูแลทั่วไป การดูแลเด็กและโภชนาการ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาโรงเรียนอุดร รักษ์การบริบาล
“เพราะความรู้และการบริการ คือ หัวใจของการบริบาล เราจึงจะสอนคุณ ให้รู้จักศาสตร์ของการพยาบาลด้วยหัวใจบนพื้นฐานของความรู้”
พว.วิภาดา พรหมสอน (อ.ยุ้ย)
อาจารย์พิเศษภาควิชาการดูแลผู้สูงอายุ การสื่อสารภาษาอังกฤษและกฎหมายทั่วไป
“ถ้าเราเชื่อมั่นว่าทำได้ ต่อให้ต้องย้ายภูเขาถมทะเล ในที่สุดก็สำเร็จจนได้ เราจะนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จค่ะ”
พว.กรกช แจ่มจันทร์ (อ.ปั๊ม)
อาจารย์พิเศษภาควิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
“การบริบาล คือ สัมผัสแห่งสัมพันธภาพในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพของบุคคและชุมชน อย่างเป็นองค์รวม ผ่านการสื่อสารด้วยความเป็นมนุษย์ของมนุษย์อย่างเท่าเทียม เราจึงจะช่วยให้ คุณได้สื่อสารสิ่งเหล่านั้นออกไปเพื่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของคุณ และบุคคลรอบๆ ตัวคุณ”