JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ


ปรัชญา
“ เรียนดี วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม เพียบพร้อมการบริบาล ”

วิสัยทัศน์
โรงเรียนอุดรรักษ์การบริบาลมุ่งพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการของชุมชนอย่างกว้างขวางโดยผู้เรียนได้มีทักษะ ประสบการณ์ และวิชาการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวมทั้งมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ให้กับผู้เรียนเพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคง

พันธกิจ
  1. มุ่งมั่นพัฒนาให้วิชาการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็กเป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวาง 
  2. ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงและประกอบอาชีพได้
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดเป็นอาชีพหลัก ในการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระสังคม
  4. มุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้มีวิชาความรู้ รวมไปถึงทักษะที่ได้รับจากการเรียนการสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  5. มุ่งเน้นความสำคัญในด้านการพัฒนาด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวิชาการ
  6. ส่งเสริมนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาได้ใช้เวลาฝึกฝนและเรียนรู้